Yunanistan'daki ulusal zeytin markaları

Yunanistan'da bir çok ulusal marka vardır. Zaman içinde tüketiciler, doğrudan doğruya çiftçilerden zeytinyağı satın almaktan vazgeçip ihtiyaçlarını süpermarketlerden temin etmeye alıştıkça bu markaların hepsinin satışları artacaktır.

02-03-2016

Yunanistan da bircok ulusal marka vardır.Zaman içinde tüketiciler dogrudan dogruya çiftçilerden zeytinyagı satın almaktan vazgeçip ihtiyaclarını süpermarketleden temin etmeye alııtıkca bu markalrın hepsinin satııları artacaktır.Ancak sıkı bir rekabet ortamı vardır ve bazı tanınmıı markalar ıirket evliliklerini ve baıka şirketlere satılmaya kurban olabilir.
Baılıca Yunan Markaları
Altis:
muhtemelen yunanistanda en sık raslanan markadır.Sahibi cok uluslu ünievler gurubunun bir şirketi olan Elais dir Elais öyle der :Birbirine benzemeyen bölgelerden temin edilen yağların akılıca üretilen karııımı zeytinyagının marka imajını korumasıyla sonuclanır.
Hellenic Fine Oils:
Soya Mills gurbuna dahil olan büyük bir ıirkettir.Yerel markası Elaidon ihracat markasi ise Sparta Gold dur.
Trofotechniki:
Selaniktedir.Zeytinyagı kategorisinde güclü olan bir gıda ıirketidir organik bir zeytinyagı olan Xenios u satar.
Minerva:
Yunanıstan ın en büyük zeytinyagı ihracat ıirketi oldugu iddasındaki Paterson Zochonis gurubuna dahildir
Eleourgiki:
Yunanistan ın biricik üçüncül kooperatifidir.350.000 zeytin yetiıtiricisini temsil eder.Üretim fazlası ve eskigi talep konusunda zeytinyagı için klirign merkezi görevi yapar.
Gaea :
Stia kökenli bir PDO zeytinyagı ve kalamata kökenli baıka bir yag satar. Ama temel ürünü Delphi civarındaki Makina bölgesinden gelen kororoneiki zeytinlerinden üretilmiıtir.
Nutria:
Zeytinyagları iyona türlerden yapılır.Bu ıirket baıka üreticilerin yaglarını harmanlamaz satın alındıgı zeytinlerden kendi zeytinyaglarını üretir.Ayrıca Kalamata Lakaino Kolymvari ve Chalkidiki de Mount Athos adlı bir sızma yag satar. Kalamea nın zeytingaglarıda Sparta Lygourio ve Sitia dan gelir.

Yorum Yaz


E-Posta :


Saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!