Organik Tarım Nedir ?

25-07-2020

Organik tarım için birçok açıklama ve tanım vardır, ancak hepsi bunun harici tarımsal girdilerden ziyade ekosistem yönetimine dayanan bir sistem olduğunu belirtmektedir. 
 

Sentetik gübreler ve böcek ilaçları, veteriner ilaçları, genetik olarak değiştirilmiş tohumlar ve ırklar, koruyucular, katkı maddeleri ve ışınlama gibi sentetik ürünlerin ve yöntemlerin kullanımını ortadan kaldırarak potansiyel çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurmaya başlayan bir sistemdir. 
 

Bunların yerini uzun vadeli toprak verimliliğini koruyan ve artıran, haşere ve hastalıkları önleyen sahaya özgü yönetim uygulamaları almıştır.

"Organik tarım, biyolojik çeşitlilik, biyolojik döngüler ve toprak biyolojik aktivitesi de dahil olmak üzere tarımsal ekosistem sağlığını destekleyen ve geliştiren bütünsel bir üretim yönetim sistemidir. 
 

Çiftlik dışı ürünlerin kullanımını tercih etmek yerine yönetim uygulamalarının kullanımını vurgulamaktadır.Organik tarım sistemleri ve ürünleri her zaman sertifikalı değildir ve "sertifikalı olmayan organik tarım veya ürünler" olarak adlandırılır. 
 

Organik tarım çeşitleri:
 

  • Tüketici veya pazar güdümlü organik tarım

Ürünler sertifikasyon ve etiketleme yoluyla açıkça tanımlanır. Tüketiciler yiyeceklerinin nasıl üretildiği, işlendiği, işlendiği ve pazarlandığı konusunda bilinçli bir karar alırlar. Bu nedenle tüketici organik üretim üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.
 

  • Hizmet odaklı organik tarım

Avrupa Birliği (AB) gibi ülkelerde, yeraltı suyu kirliliğini azaltmak veya biyolojik olarak daha çeşitli bir manzara oluşturmak gibi çevresel mal ve hizmetler üretmek için organik tarıma yönelik yöntemdir.
 

  • Çiftçi güdümlü organik tarım

Bazı çiftçiler geleneksel tarımın sürdürülemez olduğuna ve aile sağlığını, çiftlik ekonomilerini ve / veya kendine güvenlerini artırmak için alternatif üretim biçimleri geliştirdiğine inanmaktadır. 
 

Gelişmekte olan birçok ülkede, organik tarım, ev gıda güvenliğini artırmak veya girdi maliyetlerini düşürmek için bir yöntem olarak benimsenmiştir. 
 

Ürünün mutlaka piyasada satılması veya sertifikalı olmadığı için fiyat ayrımı yapılmadan satılması gerekmez. Gelişmiş ülkelerde, küçük çiftçiler giderek tüketicilere sertifikalı olmayan organik ürünler sunmak için doğrudan kanallar geliştirmektedir. 
 

ORGANİK TARIM NASIL YAPILIR?

Organik tarım, çevre dostu ve kirlilik içermeyen bir ortamda sürdürülebilir üretimin arttırılması için mahsullere besin maddelerinin salınması için yapılır. Yüksek besin değeri olan mahsul üretmeyi amaçlamaktadır. Organik tarımın uygulandığı çeşitli yöntemler vardır:
 

  1. Ürün Çeşitliliği: Günümüzde, sadece ekin talebini karşılamak için çeşitli ürünlerin eşzamanlı olarak yetiştirilebileceği -Polikültür adı verilen yeni bir uygulama ortaya çıkmıştır. Belirli bir yerde sadece bir tür mahsulün yetiştirildiği -Monokültür- eski uygulamadan farklı olarak uygulanan bir yöntemdir. 
  2. Toprak Yönetimi: Bitkilerin yetiştirilmesinden sonra toprak besinlerini kaybeder ve kalitesi azalır. Organik tarım toprağın sağlığını artırmak için doğal yolların kullanılmasını başlatır. Toprak besinlerini toprağı geliştirmek için daha verimli hale getirmeye yardımcı olan hayvan atıklarında bulunan bakterilerin kullanımına odaklanır.
  3. Yabancı Ot Yönetimi: Organik tarım, yabancı otun tamamen çıkarılmasından ziyade yabani otun düşürülmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. 
  4. Diğer organizmaların kontrolü: Tarım çiftliğinde tarlayı etkileyen hem yararlı hem de zararlı organizmalar vardır. Toprağı ve bitkileri korumak için bu tür organizmaların büyümesinin kontrol edilmesi gerekir. 
  5. Hayvancılık: Organik tarım, evcil hayvanların çiftliğin sürdürülebilirliğini artırmak için kullanmasını teşvik eder.
 

Türkiye'de Organik Tarım

Organik tarım hem tüketiciler hem de üreticiler arasında popüler bir trend haline gelmiştir. Organik tarım, kimyasal gübreler veya böcek ilaçları gibi yapay bileşenleri kullanmayan sürdürülebilir üretkenliğe dayanan çevre dostu bir üretim aracıdır. 
 

Toprak verimliliğine ve gıda güvenliğine dayanan bu lisanslı sistemin her adımı, çeşitli yollarla izlenir ve kaydedilir. Organik tarım için ilk şart, arazinin geleneksel tarlalardan, yoğun ana yollardan, ağır sanayi tesislerinden, madenlerden, kentsel atık boşaltma alanlarından, zararlı atık içeren nehirlerden ve yer altı sularından uzak olması gerektiğidir. 
 

Organik tarımın en belirgin maliyeti, elle yapıldığı göz önüne alındığında zaman ve emektir ve herhangi bir maliyetle maksimum üretkenliği hedeflemek yerine toprağa zarar vermeden yeterli miktarda ürün yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
 

Türkiye'de organik tarım, sertifikasyon kuruluşuna verilen yetki programı çerçevesinde, Türkiye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sürekli denetlenmektedir. Yetkililer ayrıca tüm süreç boyunca toprak, yaprak, su ve ürünlerin analizlerini yaparlar.
 

Organik tarımın faydaları nelerdir?

 

Azalmış Kirlilik

Organik tarımın kirliliği azaltan çevresel faydaları vardır. Organik tarım toprağı doğal katkı maddeleri ile zenginleştirmeye odaklanmaktadır. Daha sağlıklı toprak nedeniyle, organik tarım akışı azaltır ve bu nedenle su yollarını kirletme riskini azaltır. Zararlı böcek ilacı ve gübre spreylerinin bulunmaması daha temiz bir atmosfer sağlar.
 

Düşük Enerji Kullanımı

Organik tarımın bir diğer çevresel yararı da enerji kullanımının azaltılmasıdır. Mısır gibi bazı popüler mahsuller, geleneksel yollarla yetiştirildiği takdirde yüksek enerjili kullanım ürünü olan azot bakımından zengin toprak gerektirir. 
 

Geleneksel tarım bunu azot bakımından zengin gübreler ile yoğun bir şekilde püskürterek başarır. Enerji hesaplamaları bu ürünlerin üretimi ve nakliyesi ile başlar. 
 

Ek olarak, daha az etkili gübrenin tekrarlanan uygulamaları için ekipman kullanımı, organik tarımdan daha yüksek bir enerji ihtiyacına yol açar. Organik tarım, bunun yerine, doğal gübre ve örtü bitkileri kullanarak azot bakımından zengin toprağa ulaşır.

Kaynakça:

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Genel-Bilgiler

http://www.eko-tar.com/TR/Icerik/Index/5/11/35/organik_tarim_nedir

Yorum Yaz


E-Posta :


Saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!