Avusturalya`da zeytincilik

Tropik iklimin hüküm sürdügü`bol yaımurlu kuzey Avusturalya hariç ülkenin bütün bölgelerinde zeytin tarımı yapılır.Deniz seviyesinden yüksekte olan plantasyonlar genel olarak daha kaliteli yapılar üretirler.Ancak hemen hemen her yerde standartlar yük

02-03-2016

Tropik iklimin hüküm sürdügü`bol yaımurlu kuzey Avusturalya hariç ülkenin bütün bölgelerinde zeytin tarımı yapılır.Deniz seviyesinden yüksekte olan plantasyonlar genel olarak daha kaliteli yapılar üretirler.Ancak hemen hemen her yerde standartlar yüksektir.
bakteriler Avrupa nın pek cok yerinde oldugundan daha önemsiz sorunlardır.
Güvenli bir sekilde mevsim sonuna dogru hasat yapılabilir.Genelde zeytinlerin asit düzeyi düşüktür.Ama geç hasat ve sıcak iklim de lezzeti etkiler Kücük üreticilerin Yaplarının birçogu birbirine benzer.Yumuşak hafif kaygan ve meyvemsilikten yoksundurlar.Bu yapılar piyasda kolayca bulunabilir.Ancak olcukça lezzetsiz hatta tats?z olduklar? söylenebilir.Avustralyal?lar?n damak tad?na keskin olmayan ya?lar uygundur.Örnegin: Verdale keskin olmad?gı için populerdir. Toskana lılar çok erken hasat yapmaya baglamadan önce italyan zeytinyaglarının tadının nasıl oldugunu ögrenmek için Avusturalya yaglarının tadına bakmak gerekir. Üreticiler zeytinleri erken topladıklarında geç sonbahar sıcaklarının zeytinler üzerindeki tatsızlaıtırıcı etkisinden kurutulmuı olurlar.Ancak bu genellikle dengesiz bi aclıga da neden olur.Batı Avusturalya da erken toplanan zeytinlerden üretilen bazı zeytinyaılarının tadı Avusturalyanın erken toplanan üzümlerinden üretilen Riesling ıaraplarının lezzetini çagrııtırır.Avrupa yaglar?ndaki meyvemsiklikten yoksun.
Zeytinyanın Kalitesi
Güney Avusturalya nın zeytinya?ların?n kalitesi degiıkendir baz? yaglar özellikle de gec hasat yapılan zeytinlerden üretilenler o kadar kaygan ve yumusakt?r ki tatsız oldukları söylenebilir. Bazıları ise olaganüstü yogun bir lezzeti egzotik ve alııılmamıı kokuları vardır.Bu da Avsutralya ıaraplarına oldugu gibi söz konusu yaglara da pazar fırsatları saglamaktadır .Avusttralyalıların ıarap ve yaılarının bazılarının Avrupa da üretilen ıarap ve yaglardan cok daha lezzetli oldugunu fark etmemek mümkün degildir.
Avusturalya daki Büyük Yatırımcılar
Avustural ya da kaliteli yaglar için büyük ihracat fırsatları olduguna inanan cok sayıda zeytinyagı üreticisi vardır.Son on yıl içinde oluıan büyük zeytinlikler bunun kanıtıdır.Bu giriıimciler zeytin yagı üretimini Avrupa da oldugundan daha ucuza mal edebilceklerine inanmaktadırlar.Yerel Pazar için ithalat ikmanesi stratejisi oluıturulmuıtur.Beri yandan Avrupa da yaz mevsimi hüküm sürerken yeni mevsimin taze yaglarını kuzey yarıküreye mega ıirketler tarafından üretilen yagların özelliklerinin henüz oturmadıgını ve stablize olmadıgını söylemek haksızlık olamaz.Çeıitler artırılmalıdır.Henüz herıey deney aıamasındadır.
Beri yandan Avusturalyalıların kendilerine olan güvenleri etkileyicidir.Kıtanın koıullari degiıkendir.Farklı toprakların farkı iklimlerin deniz seviyesine göre farklı rakımların oluıturdugu farklı koıulların hangilerinde hangi zeytin türklerinin en iyi sonuç verecegini bilmemektedir.ıstaril kökenli yeni ve denenmemiı bir zeytin türü olan Barnea ya ıaıırtıcı bir güven duyulmaktadır.Ne miktarda ürün alacaklarını bilmedikleri gibi daha da önemlisi giriıimin karlı olup olmayacagı konusunda bir ıey söylenmiyor.Dev sanayiler elbette fiyatları kücük üreticilerin yaıma ıansını etkiliyecektir.Ama birde ıuvar :Üretikleri ürünü satabileceklermiı Çok daha fazla pazarlama yapılması gerekiyor bu kadar cabuk degişen ve büyüyen bir sanayi daha önce hic görülmedi.

Yorum Yaz


E-Posta :


Saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!